Månad: juli 2014

Hur en historia är uppbyggd?

Har du någonsin undrat hur det går till att skriva en bok? Böcker eller historier brukar vara uppbyggda på ett visst sätt. Det finns vissa grundläggande element i de flesta böcker. Aristoteles var den förste filosofen som satte regler på berättarteori på papper. Under 1900-talet blev det allt vanligare att använda begreppet narratologi. I denna […]