Erik Niva

Erik Magnus Niva är en svensk sportjournalist med fotbollen som specialkunskap. Han är född 1978 i Malmberget som ligger i Gällivare kommun men är nu boende i Stockholm. Erik Niva är av många svenskar ansedd som landets bästa sportjournalist.

Allsmäktig fotbollsvetare

Att Niva blivit så folklig beror förmodligen på en rad olika faktorer, inte minst sin oerhörda kunskapsbank. Det Niva inte vet om fotboll är näppeligen nödvändigt att veta.

En annan orsak är troligtvis hans sätt att formulera sig och engagera. Till skillnad från många mainstreamjournalister är han en mästare på att förmedla en känsla och en stämning i sina texter som läsarna känner medan de läser texterna. Nästan lite som en ståuppkomiker som i sin föreställning först ger en bakgrund till ett ämne för att sedan bygga upp stämningen tills det kommer en punchline följt av publikens skratt. Med den skillnaden att Niva istället beskriver förhållandena inför en viktig match på Westfalenstadion mellan Borussia Dortmund och Schalke 04 och får läsaren att känna stämningen från den gula väggen, som Dortmunds stora ståplatsläktare kallas.

En ytterligare orsak till storheten är hans djupgående reportage som går utanför idrottens egentliga ramar och blandar idrotten med samhällspolitiska frågor. Med en röd tråd genom reportagen finner han samband och intressanta vinklar på vad fotbollen betyder för världen mer än bara dess kommersiella och underhållande värden.

Detta reportage från det jordbävningsdrabbade Haiti är ett utmärkt exempel på det som åsyftas. Hur fotbollen i vissa hänseenden kan bli en räddande ängel, en mening att fortsätta att leva. Den som säger att idrotten är nonsens och oviktig förströelse för den som inte har något bättre för sig, den borde läsa någon av Erik Nivas reportage.