Hur en historia är uppbyggd?

Har du någonsin undrat hur det går till att skriva en bok? Böcker eller historier brukar vara uppbyggda på ett visst sätt. Det finns vissa grundläggande element i de flesta böcker.

Aristoteles var den förste filosofen som satte regler på berättarteori på papper. Under 1900-talet blev det allt vanligare att använda begreppet narratologi. I denna artikel får du en kort sammanfattning över de viktigaste boktermerna. Det finns dock mer att tänka på om du vill bli en författare. Läs om mer det i vår andra artikel.

Protagonisten

Huvudrollen i varje historia innehas av protagonisten. Vi känner stark sympati för protagonisten och lär känna honom eller henne bäst under berättelsens gång. Det är fullt möjligt att det finns flera protagonister i en berättelse som exempelvis i serien The Simpsons.

Antagonisten

Varje bra historia behöver ett problem och en bov. Annars är det ointressant att läsa den. Antagonisten är just den skurken vars huvuduppgift är att skapa problem åt protagonisten. Ofta är det dock så att vi som läsare har en viss förståelse för och/eller lider med antagonisten. Ett exempel på en bra antagonist är figuren Jokern i filmen Dark Knight.

Konflikt och klimax

Berättelsen börjar oftast med introduktion av protagonisten och antagonisten för att sedan gå över till andra karaktärer. Författaren lägger krutet på att introducera och utveckla alla berättelsens aktörer, vilket sedan mynnar ut i ett konflikt. Med konflikt syftar vi i detta sammanhang på något som kraftigt påverkar den tidigare beskrivna situationen. Antagonisten gör det svårt för protagonisten.

Något måste hända så att saker och ting återgår till ”status quo” eller blir ännu bättre än ursprungligen. Kulmen som leder till detta kallas för berättelsens klimax. I många fall leder det till antagonistens död eller åtminstone till att något dåligt händer med boven. Om protagonisten mår bra i slutet och hotet som har uppkommit ur konfliktet har eliminerats helt, brukar slutet kallas för ”happy ending”.